Hướng dẫn sử dụng hệ thống học tập!

Bước 1. Đăng ký tài khoản

Vào đầu học kỳ, sau khi có danh sách đăng ký môn học trên thời khóa biểu của trường. Sinh viên sẽ được cung cấp:

+ Tài khoản: Mã số sinh viên của mình

+ Mật khẩu: ngày tháng năm sinh của mình

+ Ngay khi đăng nhập vào tài khoản, hệ thống yêu cầu sinh viên phải đổi mật khẩu. Sinh viên đổi mật khẩu và ghi nhớ mật khẩu này để lần sau đăng nhập

Bước 2. Ghi danh vào lớp học

Sau khi sinh viên vào được hệ thống, sinh viên hãy:

+ Lựa chọn đúng lớp học của mình

+ Nhập mật khẩu LỚP HỌC (sẽ cung cấp vào buổi học đầu tiên) vào khu vực "Ghi danh" hay "Enrolment"

+ Nhấn nút "Ghi danh" hay "Enrolment Me" để vào lớp học 

Ghi chú: Thao tác này chỉ thực hiện khi lần đầu vào lớp, những lần sau hệ thống không yêu cầu

Bước 3. Học tập - Luyện Tập và đánh giá kết quả học tập

+ Môn học được thiết kế theo trình tự cuốn chiếu, tức sinh viên phải học tuần tự từ trên xuống dưới. Khi đủ điều kiện qua vòng thì nội dung thứ 2 sẽ bật lên cho sinh viên tiếp tục.

+ Sinh viên không thể nào học nội dung 2 khi nội dung 1 chưa đủ điều kiện qua vòng

+ Mỗi phần lý thuyết, sinh viên sẽ có một bài trắc nghiệm nhỏ để xác nhận sinh viên đã học bài học này. Điểm xác nhận này sẽ được dùng để tính điểm chuyên cần. Công thức tính có trong phần "Kế hoạch học tập"

+ Mỗi tuần sinh viên đều có 1 bài tập luyện tập, giúp sinh viên củng cố lại lý thuyết đã học và điểm này được dùng để tính điểm chuyên cần. Công thức tính có trong phần "Kế hoạch học tập"

+ Tuần thứ 4 và tuần thứ 8 sinh viên sẽ có một bài kiểm tra giữa kỳ

+ Thông thường tuần thứ 5 sinh viên sẽ được giao 1 bài tập nhóm, sinh viên thực hiện và nộp bài vào tuần thứ 10.

+ Cuối cùng sinh viên sẽ có một bài kiểm tra kết thúc môn học. Phần này sinh viên sẽ thi theo lịch của trường

+ Điểm tổng kết môn học = Điểm quá trình*X + Điểm thi kết môn*Y

X và Y là tỷ trọng: X + Y =100%, SV tham khảo trong phần kế hoạch học tập

Điểm quá trình = (10 -số buổi vắng)*a + (trung bình điểm Xác nhận)*b + (Điểm trung bình Luyện tập trắc nghiệm)*c + (Điểm trung bình kiểm tra giữa kỳ lần1 và 2)*d + Điểm nhóm*e

a + b + c + d + e =100%

Lưu ý:

Sinh viên chỉ được thi kết thúc học phần khi điểm quá trình >=5

- Phần "Xác nhận" và "Luyện tập trắc nghiệm" sinh viên có thể làm bao nhiêu lần tùy ý, điểm ghi nhận là điểm cao nhất của các lần làm bài

- Phần kiểm tra giữa kỳ, sinh viên chỉ được phép làm tối đa 3 lần, điểm ghi nhận là trung bình các lần làm bài

Bước 4. Xem kết quả kết quả học tập của mình

+ Điểm Xác nhận, Điểm Luyện tập, Điểm Kiểm tra giữa kỳ, sinh viên xem ở menu "Điểm số" bên tay trái màn hình

+ Điểm quá trình sẽ được cập nhật theo tuần, sinh viên có thể xem ở phần "Bảng điểm kết quả học tập"

Chúc anh chị có được kết quả học tập mong muốn